top of page
Untitled (2000 x 1000 px)-2.jpg

Od neudržitelného rybolovu k udržitelnému eko-turismu a výzkumu

PROJEKT AMOARA

AMOARA je projekt pro ochranu žraloků, založený na spolupráci s místní rybářskou komunitou a výzkumu. Hlavním cílem projektu je vyšší stupeň ochrany klíčových území pro rozmnožování žraloků v mexickém státě Nayarit. 

 

Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.06.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.50.27.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.34.png

O TOMTO PROJEKTU 

PROČ CHRÁNIT ŽRALOKY ?

IMG_1928_edited.jpg

Žraloci jsou na úplném vrcholu oceánského potravního řetězce - jsou to vrcholoví predátoři našich oceánů. Jako takoví hrají v ekosystému klíčovou roli, protože udržují v rovnováze druhy, které se nacházejí v potravním řetězci pod nimi. Pomáhají odstraňovat slabé a nemocné jedince a také zajišťují druhovou rozmanitost. Žraloci hrají zásadní roli při udržování rovnováhy v našich oceánech a slouží jako indikátor zdraví oceánů.

Populace žraloků se za posledních 50 let snížila o více než 70 %, a to především v důsledku nadměrného rybolovu.

Nikdo nedokáže přesně říct, co by se stalo, kdyby žraloci z oceánů úplně zmizeli, protože by to byla bezprecedentní událost, ale dá se očekávat, že by se oceán, jak ho známe nyní, drasticky změnil. Studie již prokázaly několik zásadních rolí žraloků v našich oceánech. Bez žraloků bychom mohli očekávat přemnožení některých druhů a vymizení jiných, ztrátu biologické rozmanitosti, úbytek korálových útesů atd. Některé studie dokonce ukazují souvislost mezi úbytkem žraloků a klimatickou změnou.

 

Pro budoucnost našich zdravých oceánů je nezbytné, abychom ochranu žraloků zařadili mezi své priority. 

 

Podle každoročních statistik CONAPESCA, mexického národního výboru pro akvakulturu a rybolov, patří Nayarit, ve kterém se San Blas nachází,  mezi státy s největším počtem vylovených žraloků v celém Mexiku.

Screenshot 2022-06-27 at 13.59.22.png

PROČ SAN BLAS ? 

San Blas je rybářské městečko severně od letoviska Puerto Vallarta. San Blas je krásné místo zasazené do rozlehlých mangrovových porostů s přístupem k otevřenému Tichému oceánu plnému mořského života. Je to místo, které jsme vybrali jako základnu pro náš program ochrany žraloků - místo, kde spolupracujeme s místní komunitou rybářů a Autonomní univerzitou Sinaloa na studiu významu této oblasti. Mangrovové oblasti v okolí San Blas slouží jako "líhně" pro mladé žraloky - místo, kde žraloci tráví první část svého života, než jsou dostatečně velcí a silní, aby se vydali na cestu do širého moře. Neudržitelný rybolov má na tuto oblast zničující dopad, a proto se snažíme místním rybářům nabídnout alternativní zdroj příjmů. 

IMG_9682.HEIC

JAKÝ JE CÍL VÝZKUMU?

Účastí na našem jednodenním výletu podpoříte náš výzkum, jehož cílem je charakterizovat žraločí líhně v oblasti San Blas. Na tomto výzkumu Blue Religion spolupracuje se společností SIRBAA (mexická poradenská firma specializující se na rybolov, akvakulturu a environmentální sektor prostřednictvím řešení založených na datech, která nabízí své kapacity pro analýzu dat pro projekt AMOARA) a vědeckým poradcem profesorem J. Fernandem Márquezem-Faríasem, PhD. z Autonomní univerzity Sinaloa.

Mangrovové oblasti, jako jsou ty v San Blas, jsou známá jako místa, která žraloci využívají jako "líhně" - pobřežní vody, které mláďata žraloků do určitého věku využívají jako úkryt pro ochranu a zdroj potravy. Pro žraloky tyto oblasti nahrazují rodičovskou péči matky o mláďata a mají zásadní význam pro jejich přežití.

 

V oblasti San Blas se místa těchto "žraločích líhní" překrývají s oblastmi tradiční rybářské činnosti. To znamená, že mladí žraloci jsou často vyloveni, ať už záměrně, nebo jako vedlejší úlovek (tzv. bycatch) dříve, než mají šanci začít svůj život na otevřeném oceánu, kde slouží jako důležitá součást potravního řetězce, nebo se rozmnožit a dát život další generaci žraloků. 

 

Výzkum nám pomůže pochopit druhovou rozmanitost, sezónní početnost novorozených žraloků a mláďat a přesné oblasti, kde se vyskytují. Tyto charakteristiky jsou klíčovými prvky, které je třeba zohlednit při ochraně a řízení udržitelného rybolovu v této oblasti a při stanovení vyšší ochrany oblasti.

Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.06.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.50.27.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.34.png

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÉTO ZMĚNY

San Blas není pouze rybářská oblast, ale především krásné místo na pobřeží Tichého oceánu plného mořského života. Můžete se těšit na oceánské safari se žraloky velrybími, keporkaky, rejnoky, delfíny a mnoha dalšími. A protože se San Blas nachází v odlehlejší oblasti, můžeme vám zaručit velmi intimní a setkání plná respektu ke všem těmto živočichům.

 

Vaše účast na tomto jednodenním zážitku pomáhá financovat výzkumné aktivity a samozřejmě je přímým příjmem pro místní kapitány a posádky rybářů na lodích, které využíváme.

 

Užijte si setkání s jedněmi z nejúchvatnějších velkých mořských živočichů a zároveň pomozte místní komunitě v jejím rozvoji.


Kontaktujte nás: 

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page