top of page
Untitled (2000 x 1000 px)-2.jpg

Od neudržateľného rybolovu k udržateľnému cestovnému ruchu a výskumu

PROJEKT AMOARA

AMOARA je projekt na ochranu žralokov založený na spolupráci s miestnou rybárskou komunitou a na výskume. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň ochrany kľúčových oblastí rozmnožovania žralokov v mexickom štáte Nayarit.

Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.06.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.50.27.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.34.png

O TOMTO PROJEKTE

PREČO CHRÁNIŤ ŽRALOKY ?

IMG_1928_edited.jpg

Žraloky sú na samom vrchole oceánskeho potravinového reťazca - sú to vrcholoví predátori našich oceánov. Ako také zohrávajú kľúčovú úlohu v ekosystéme, pretože vyvažujú druhy, ktoré sa nachádzajú pod nimi v potravinovom reťazci. Pomáhajú odstraňovať slabé a choré jedince a tiež zabezpečujú druhovú rozmanitosť. Žraloky zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní rovnováhy v našich oceánoch a slúžia ako indikátor zdravia oceánov.

Populácia žralokov sa za posledných 50 rokov znížila o viac ako 70 %, najmä v dôsledku nadmerného rybolovu.

Nikto nedokáže presne povedať, čo by sa stalo, keby žraloky z oceánov úplne zmizli, pretože by to bola bezprecedentná udalosť, ale očakáva sa, že oceán, ako ho poznáme teraz, by sa drasticky zmenil. Štúdie už preukázali niekoľko kľúčových úloh žralokov v našich oceánoch. Bez žralokov by sme mohli očakávať premnoženie niektorých druhov a vymiznutie iných, stratu biodiverzity, úbytok koralových útesov atď. Niektoré štúdie dokonca poukazujú na súvislosť medzi úbytkom žralokov a zmenou klímy.

 

Pre budúcnosť našich zdravých oceánov je nevyhnutné, aby sa ochrana žralokov stala našou prioritou.

Podľa ročných štatistík mexického Národného výboru pre akvakultúru a rybolov CONAPESCA je Nayarit, kde sa nachádza San Blas, jedným zo štátov s najvyšším počtom ulovených žralokov v celom Mexiku.

Screenshot 2022-06-27 at 13.59.22.png

PREČO V SAN BLAS ? 

 

 

San Blas je rybárske mestečko severne od Puerto Vallarta. San Blas je nádherné miesto v rozsiahlych mangrovových porastoch s prístupom k otvorenému Tichému oceánu plnému morského života. Je to miesto, ktoré sme si vybrali ako základňu pre náš program ochrany žralokov - miesto, kde spolupracujeme s miestnou rybárskou komunitou a Autonómnou univerzitou Sinaloa na štúdiu významu tejto oblasti. Mangrovové oblasti v okolí San Blas slúžia ako "škôlka" pre mladé žraloky - miesto, kde žraloky trávia prvú časť svojho života, kým sú dostatočne veľké a silné na to, aby sa vydali na cestu na otvorené more. Neudržateľný rybolov má na túto oblasť ničivý vplyv, preto sa snažíme miestnym rybárom ponúknuť alternatívny zdroj príjmov.

IMG_9682.HEIC

AKÝ JE CIEĽ VÝSKUMU?

 

​Účasťou na našom jednodňovom výlete podporíte náš výskum zameraný na charakteristiku žraločích liahní v oblasti San Blas. Na tomto výskume Blue Religion spolupracuje so spoločnosťou SIRBAA (mexická poradenská firma špecializujúca sa na odvetvie rybolovu, akvakultúry a životného prostredia prostredníctvom riešení založených na údajoch, ktorá ponúka svoje možnosti analýzy údajov pre projekt AMOARA) a vedeckým poradcom profesorom J. Fernandom Márquezom-Faríasom, PhD. z Autonómnej univerzity Sinaloa.

Je známe, že mangrovové oblasti ako tie v San Blas, využívajú žraloky ako "škôlky" - pobrežné vody, ktoré malé žraloky využívajú ako úkryt na ochranu a zdroj potravy do určitého veku. Žralokom tieto oblasti nahrádzajú rodičovskú starostlivosť o mláďatá a sú nevyhnutné pre ich prežitie.

V oblasti San Blas sa miesta týchto "žraločích škôlok" prekrývajú s oblasťami tradičnej rybolovnej činnosti. To znamená, že mladé žraloky sa často lovia, či už úmyselne alebo ako vedľajší úlovok, skôr, ako majú šancu začať svoj život na otvorenom oceáne, kde slúžia ako dôležitá súčasť potravinového reťazca alebo sa rozmnožujú a dávajú život ďalšej generácii žralokov. 

 

Výskum nám pomôže pochopiť druhovú rozmanitosť, sezónnu početnosť novorodených žralokov a mláďat a presné oblasti ich výskytu. Tieto charakteristiky sú kľúčovými prvkami, ktoré treba zohľadniť pri ochrane a riadení udržateľného rybolovu v oblasti a pri stanovovaní vyššej ochrany oblasti.

Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.06.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.50.27.png
Snímek obrazovky 2023-12-08 v 10.51.34.png

STAŇTE SA SÚČASŤOU ZMENY

San Blas je nielen rybárska oblasť, ale predovšetkým krásne miesto na pobreží Tichého oceánu plné morského života. Môžete si tu vychutnať oceánske safari so vráskavci, žralokmi, rajami, delfínmi a mnohými ďalšími. A keďže sa San Blas nachádza v odľahlejšej oblasti, môžeme zaručiť veľmi intímne a rešpektujúce stretnutia so všetkými týmito živočíchmi.

 

Vaša účasť na tomto jednodňovom zážitku pomáha financovať výskumné aktivity a, samozrejme, je priamym príjmom pre miestnych kapitánov a rybárske posádky na lodiach, ktoré používame.

 

Vychutnajte si stretnutie s niektorými z najfascinujúcejších veľkých morských živočíchov a zároveň pomôžte miestnej komunite prosperovať.


Get in touch with us: 

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page