top of page

KONTAKTUJTE NÁS

Lucia je zakladatelkou Blue Religion. Luciiny myšlenky a zkušenosti formovaly vizi organizace. Lucia je profesionální potápěčka, odbornice na chování zvířat, podvodní fotografka a vášnivá ochránkyně oceánů. Lucia se v naší organizaci zaměřuje na část věnovanou ochraně žraloků, projektu AMOARA a je hlavní průvodkyní většiny expedic.

 • Instagram
 • Facebook
 • Whatsapp
 • Linkedin
IMG_5122.heic

Nikol se zaměřuje na naše čísla a finance. Udržuje rovnováhu mezi našimi příjmy z expedic a výdaji na ochranářské aktivity. Díky jejím schopnostem a práci se nám daří dosahovat dlouhodobých cílů Blue Religion. Nikol se také věnuje oblasti výzkumu a zpracování dat projektu AMOARA.

 • Instagram
 • Facebook
 • Whatsapp
 • Linkedin

Bernardo má na starosti organizaci našich uklízecích akcí. Za poslední 3 roky se na Bernardovy akce vydalo přes 800 dobrovolníků. Bernardo také vytvořil vzdělávací program o různých druzích plastů a jejich recyklačních možnostech.

 • Instagram
 • Facebook
 • Whatsapp
 • Linkedin
YYDEM.jpeg
bottom of page